El claviorgue

El claviorgue Hauslaib és un dels instruments més emblemàtics del Museu de la Música de Barcelona. Construït a Nuremberg (Alemanya) per Laurentius Hauslaib cap a l’any 1590, és un dels pocs exemplars de claviorgue renaixentista que existeixen i un dels tres que es conserven d’aquest constructor a tot el món. Gràcies a un valuós treball de recerca i restauració, aquest claviorgue ha recuperat recentment el seu ús musical i les seves veus amb tota l’esplendor original, i és l’únic original del món que encara funciona en l’actualitat.

El claviorgue és un instrument peculiar que reuneix, en un mateix moble i en perfecta simbiosi, les mecàniques d’un orgue positiu i d’un petit clavecí, amb dos teclats diferents, un per a cada instrument. A la seva època, aquest sofisticat enginy tecnològic va ser molt apreciat com a símbol d’ostentació pels membres de la noblesa i la cort, com posa de manifest la seva ornamentació amb plata, or i closca de tortuga carei.